Úvod
Služby Ceník Kontakt

 

CENÍK

Odměna za poskytování právních služeb se řídí zákonem o advokacii a bližší pravidla jsou stanovena vyhláškou o advokátním tarifu. V souladu s uvedenými právními předpisy sjednávám odměnu za mé právní služby dále uvedenými způsoby.

 

 1. Odměna za úkony právní služby
 2. Advokátní tarif stanoví podle povahy věci vždy pevnou částku za jeden úkon právní služby.
  I tuto sazbu za úkon lze po dohodě s klientem snížit.

   

 3. Smluvní odměna hodinová
 4. Hodinovou smluvní odměnou se rozumí, že klientovi je za poskytování právních služeb účtována dohodnutá hodinová sazba za každou i započatou hodinu práce advokáta na věci klienta. Právní služby v hodinové sazbě poskytuji zpravidla za částku 1000,- Kč za hodinu práce. Výše této hodinové sazby může být vyšší nebo nižší v závislosti na povaze věci.

   

 5. Smluvní odměna paušální
 6. Paušální smluvní odměnou se rozumí, že klient platí za kompletní vyřízení věci předem dohodnutou částku bez ohledu na počet hodin odpracovaných v dané věci.

  Paušální smluvní odměnu lze rovněž sjednat jako měsíčně dohodnutou finanční částku bez ohledu na rozsah a množství poskytnutých právních služeb. Tento druh smluvní odměny je sjednáván zpravidla pro komplexní vyřizování právní agendy klienta, zejména pak firemní klientelu.

  K odměně advokáta je v souladu s advokátním tarifem účtována náhrada hotových výdajů účelně vynaložených
  v souvislosti s poskytnutím právní služby, pokud tyto náklady vznikly. Jedná se zejména o výdaje na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady.

   

© Mgr. Zdeněk Havel 2020
[CNW:Counter]